ท่านคิดว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้จะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตลักษณะของมนุษย์อนาคตจะเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้น?

          เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งบนโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ มนุษย์ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ต้องมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงลักษณะไปตามสภาพแวดล้อมและกลไกอื่นๆที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ แต่จะเปลี่ยนไปในแบบใดนั้นยังไม่สามารถบอกได้แน่นอน อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดได้ดีที่สุดบนโลกในนี้