ปุ๋ย 5-10-5 : ความหมายความว่าอย่างไร ?

        ชาวสวนส่วนมากมักจะซื้อปุ๋ยสังเคราะห์ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน(N)  ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) ถุง ที่บรรจุมักจะบอกตัวเลข 3 ตัว ตัวแรกแทนเปอร์เซนต์โดยมวลของไนโตรเจน ตัวที่สองแทนเปอร์เซนต์ของ P2O5 ตัวที่สามแทนเปอร์เซนต์ของ K2O ดังนั้น 5-10-5 หมายถึงปุ๋ยที่มีส่วนผสมของสารอาหาร 5% ไนโตรเจน , 10% P2O5 และ 5% K2O

        สำหรับถุงบรรจุปุ๋ย 100 กิโลกรัม จะบรรจุธาตุอาหารไนโตรเจน 5 กิโลกรัม ในรูปของสารประกอบ มวลที่แท้จริงของ สารประกอบขึ้นอยู่กับสูตรโมเลกุลโดยส่วนมากจะใช้แอมโมเนียมไนเตรต(NH4NO3) หรือยูเรีย(NH2)2CO ส่วน P2O5 และ K2O จริงๆแล้วไม่มีสารประกอบนี้ในปุ๋ยแต่ใช้เป็นเปอร์เซนต์โดยมวลที่อ้างถึงออกไซด์ที่เป็นส่วนประกอบในสารประกอบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
ในการวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งนี้เราสามารถ แปลงกลับให้ไปเป็นเปอร์เซนต์ ของ P และ K ได้

โดยที่     P2O5 ประกอบด้วย P 43.64% และ K2O ประกอบด้วย K 83.01 %

ดังนั้น     10% ของP2O5 คือ  0.10 x 43.64% = 4.4 % P

              5%   ของ K2O คือ  0.05 x 83.01% = 4.2 % K

ดังนั้น ในถุงบรรจุ 100 กิโลกรัมของส่วนผสม 5-10-5 จะประกอบด้วย  5 % ของ N , 4.4 % ของ P และ 4.2 % ของ K