เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ click ที่ปุ่มนี้ เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

click เพื่อติดตั้ง flash player
click เพื่อติดตั้ง quicktime player