แนวคำตอบ

2. KMnO4

เลขออกซิเดชันของ K เท่ากับ +1
เลขออกซิเดชันของ Mn เท่ากับ +7
เลขออกซิเดชันของ O เท่ากับ -2