การตรวจสอบเยื่อเมือก ( cervical mucus monitoring)

     เยื่อเมือกที่ปากมดลูกของผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะของรอบประจำเดือน และมีบทบาทสำคัญในการปฏิสนธิของไข่ โดยในวันที่ไข่ตกเยื่อเมือกที่ปากมดลูกจะมีส่วนช่วยให้สเปริ์มเคลื่อนที่เข้าสู่ปีกมดลูกได้ง่ายขึ้น และมีชีวิตอยู่ภายในร่างกายผู้หญิงได้นานขึ้น วันที่เยื่อเมือกบริเวณปากมดลูกจะมีปริมาณมาก คือ ระหว่าง 2 วันก่อนไข่ตก ฉะนั้นการสังเกต และการจดบันทึกลักษณะของเยื่อเมือกบริเวณปากมดลูกทุกวันจะสามารถประเมินวันที่ไข่ตกได้ โดยกำหนดให้วันที่ 1 เป็นแรกของการมีประจำเดือน (ดังภาพ)

ลักษณะของมูกทางช่องคลอดตามรอบเดือน ซึ่งระยะไม่ปลอดภัยจะเริ่มมีมูกออกทางช่องคลอด และช่วงที่มีมูกใส จำนวนมากจะเป็นระยะตกไข่ (รอบประจำเดือน 30 วัน)