น้ำตา (lacrimal fluid)


               น้ำตาจะช่วยหล่อเลี้ยงให้ดวงตาชุ่มชื้น และรักษาแก้วตาให้สะอาดอยู่เสมอ
เพราะน้ำตามีส่วนประกอบของไลโซไซม (lysozyme) ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายแบคทีเรีย


                                

 

                                      ภาพแสดงต่อมน้ำตาและทางเดินของน้ำตา (ท่อน้ำตา)