เทียนหยด

ชื่อวิทยาศาสตร์: Duranta erecta L.

ชื่อสามัญ: Golden Dewdrop, Pigeon Berry, Sky Flower

ชื่ออื่น: เครือออน (แพร่), พวงม่วง ฟองสมุทร เทียนไข (กรุงเทพฯ), สาวปอลด (เชียงใหม่)

วงศ์: VERBENACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

     ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. แตกกิ่งก้าน กิ่งลู่ลง

       ใบ ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ กว้าง 3.0-3.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายใบแหลม หรือมน โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้น

       ดอก มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกสีขาวและสีม่วง ดอกช่อแบบกระจะออกปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางดอกย่อย 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 ริ้ว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงหรือสีขาว

        ผล ผลออกเป็นช่อห้อยลง รูปกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. สีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง มีพิษ