Forum

แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
IL Admin
IL Admin
กลุ่ม: แอดมิน
เข้าร่วม: 2018-03-04
ตำแหน่ง: แอดมิน Admin
4
คำถาม-คำตอบ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.

ในฟอรัม บทความทางเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Lecturer & Learning management - Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
Sim City กับ The sim

ในฟอรัม บทความทั่วไป (General-Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
การศึกษา : ความรู้และความจำ

ในฟอรัม บทความทางเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Lecturer & Learning management - Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
ทำความรู้จักหลอดไฟ

ในฟอรัม บทความทั่วไป (General-Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
Brain-Based Learning (BBL)

ในฟอรัม บทความทางเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Lecturer & Learning management - Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน

ในฟอรัม บทความทางเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Lecturer & Learning management - Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
เย็นกายสบายกระเป๋า

ในฟอรัม บทความทั่วไป (General-Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
มนุษย์ผู้สร้าง!!!

ในฟอรัม บทความทั่วไป (General-Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
การใช้งาน Slido เบื้องต้น

ในฟอรัม บทความทางเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ (Lecturer & Learning management - Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
รู้ไหมทำไมชาวจีนต้องกินของหมักของดองกัน

ในฟอรัม บทความทั่วไป (General-Articles)

2 ปี ที่ผ่านมา
หน้า 1 / 9
Views : 12 since 16 August 2018