ติดต่อเรา

Card image cap

 คุณกนกรันต์ รีป หรือ คุณเจษฎา แต้สมบัติ
  0-2800-2840  ต่อ 1648 , 1645
 มหกรรมเปิดโลกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล : mushfestival@gmail.com
 เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 : ihumanities14@gmail.com