คำชี้แจงก่อนการใช้งาน

 


การใช้งาน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์


1. คุณควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่อเป็นการวัดพื้นฐานความรู้ของคุณเอง
2. เมื่อคุณทราบพื้นฐานความรู้ของคุณแล้ว ส่วนใหนที่คุณยังไม่ทราบคุณลองศึกษาใน บทเรียน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
3. เมื่อคุณแน่ใจว่าคุณมีความรู้มากพอแล้ว คุณลองมาทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อความแน่ใจว่าคุณมีความรู้แล้วจริงๆ
4. หากมีข้อสงสัยหรือข้อบกพร่องประการใด ต้องการติชม ติดต่อได้ที่ kru_ed@hotmail.com