พี่ enz อยากให้น้องๆลองตอบคำถามก่อนนะครับ

แล้วจึงเริ่มศึกษาในบทเรียนนี้