ถ้าเรามีสิ่งของหลายอย่าง แต่เราไม่จัดมันเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อเราต้องการค้นหาสิ่งของนั้นจะหาเจอหรือไม่

สมบัติของอะตอมตามตารางธาตุ


     ตารางธาตุ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของนักเคมีที่ช่วยจัดระเบียบของธาตุต่าง ๆ ที่ค้นพบ ทำให้เราจำสมบัติของธาตุได้ง่ายเนื่องจากสมบัติเหล่านั้นของธาตุในตารางธาตุมีแนวโน้มอย่างชัดเจน ดังนั้นถ้าเราทราบสมบัติของธาตุหนึ่ง เราก็สามารถทำนายสมบัติของธาตุอื่นได้ด้วย เช่น เราทราบว่าขนาดอะตอมของ Li เท่ากับ 152 พิโคเมตร แล้วขนาดอะตอมของ Be เป็นเท่าใด เราสามารถตอบอย่างคร่าว ๆ ว่า "ควรจะมีขนาดอะตอมน้อยกว่า 152 พิโคเมตร" เป็นต้น


     สมบัติของอะตอมตามตารางธาตุ ได้แก่
          1. ขนาดอะตอม (atomic size)
          2. พลังงานไอออไนเซชัน (ionization energy; IE)
          3. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (electron affinity; EA)
          4. อิเล็กโทรเนกาติวิตี (electronegativity; EN)            


     สมบัติของอะตอมตามตารางธาตุนี้มีแนวโน้ม ซึ่งสรุปได้ดังนี้