ตามผมไปดูกันนะครับว่า ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา มีการสร้างและพัฒนาคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ครั้งแรกนั้นคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยงานทางด้านทหาร แต่ต่อมาจะเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกนำไปใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราได้เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ทั้งทางตรงและทางอ้้อม การรู้พัฒนาการของคอมพิวเตอร์จึงนับว่ามีความจำเป็น ที่เราควรทราบ เพราะจะทำให้เราเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น ทราบถึงการสร้างคอมพิวเตอร์ว่ามีข้อจำกัดด้านใดบ้าง ประวัติด้านคอมพิวเตอร์ที่ผมจะพาไปศึกษา คือ

 

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
<< กลับ | ต่อไป >>
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.