โรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคโภชนาการ ที่สามารถป้องกัน และควบคุมได้ โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีน เช่น อาหารทะเล เกลือเสริมไอโอดีน หรืออาหารเสริมไอโอดีนชนิดอื่น ๆ

แหล่งอาหารไอโอดีนในธรรมชาติ
เกลือทะเล มีไอโอดีนไม่เพียงพอ สำหรับความต้องการของร่างกาย น้อยนิดซะจนเรียกได้ว่า ไม่มีไอโอดีนเลยก็ว่าได
ปลาทะเล 100 กรัม
สาหร่ายทะเล 100 กรัม
เกลือทะเล 5 กรัม (2-5 พีพีเอมไอโอดีน)
มีไอโอดีน 50 ไมโครกรัม
มีไอโอดีน 200 ไมโครกรัม
มีไอโอดีน 10 - 25 ไมโครกรัม
     
อาหารเสริมไอโอดีนชนิดต่าง ๆ

เกลือเสริมไอโอดีน 5 กรัม (30-50 พีพีเอมไอโอดีน) มีไอโอดีน 150 - 250 ไมโครกรัม

ปกติคนเราบริโภคเกลือประมาณวันละ 5 กรัม หรือ 1 ช้อนชา ถ้าใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐานจะได้ไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

น้ำดื่มเสริมไอโอดีน

การเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เป็นมาตรการเสริมเพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหามากกว่าร้อยละ 5 โดยใช้สารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท หยดในน้ำดื่มของโรงเรียน หรือครัวเรือน ของพื้นที่ที่มีปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เมื่อดื่มน้ำวันละ 1 ลิตร จะได้รับสารไอโอดีนประมาณ 150 - 200 ไมโครกรัม

น้ำปลาเสริมไอโอดีน

การเสริมไอโอดีนในน้ำปลา ทำได้ 2 วิธี คือ
  • ระดับครัวเรือน เติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท ที่ใช้หยดในน้ำดื่ม 6 หยด ต่อน้ำปลา 1 ขวด (750 ml) ทำให้น้ำปลา 10 ml มีไอโอดีน 80 ไมโครกรัม
  • ระดับโรงงาน เติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท ก่อนการบรรจุขวด ให้มีความเข้มข้น 4 พีพีเอม

ซีอิ๊วขาวเสริมไอโอดีน

มีบริษัทผลิตซีอิ๊วขาวบางราย ได้เสริมไอโอดีนในปริมาณ 10-20 พีพีเอม

บะหมี่เสริมไอโอดีน

ขณะนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ ได้เติมสารไอโอดีนในซองเครื่องปรุงรสที่บรรจุไว้ในซองของบะหมี่ โดยเติมในปริมาณ 50 ไมโครกรัม

ไข่สดเสริมไอโอดีน

ได้มีการคิดค้นเครื่องผลิตไข่สดเสริมไอโอดีน เพื่อผลิตไข่สดไอโอดีนออกจำหน่าย โดยไข่ไอโอดีน 1 ฟอง จะมีไอโอดีนประมาณ 150 - 250 ไมโครกรัม

กล้วยตากเสริมไอโอดีน

การเสริมไอโอดีนในกล้วยตาก เป็นโครงการของนายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสริมสารไอโอดีนต่อหน่วยบริโภค (ประมาณ 3-4 ผล) มีไอโอดีน 100 ไมโครกรัม