ฮอร์โมนโซมาโทสแททิน เป็นเปปไทด์ฮอร์โมน ที่สร้างจากเดลตาเซลล์ของตับอ่อน นอกจากนี้ยังพบในไฮโพทาลามัส ที่สมอง และทางเดินอาหาร

        ฮอร์โมนโซมาโทสแททิน เป็นเปปไทด์ฮอร์โมน 2 สาย สายที่1 ประกอบด้วยกรดอะมิโน 14 หน่วย สายที่2 ประกอบด้วยกรดอะมิโน 28 หน่วย สร้างจากเดลตาเซลล์ของตับอ่อน

โครงสร้างของไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮาน เดต้าเซลล์ทำหน้าที่สร้างโซมาโทสแททิน

 

      ยับยั้งการหลั่งอินซูลิน  กลูคากอนและโกรทฮอร์โมน ลดการดูดซึมสารอาหารที่กระเพาะและลำไส้ ยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ลดการหลั่งกรดและฮอร์โมนแกสตรินจากกระเพาะอาหาร ลดการหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน