อวัยวะที่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศได้มี 3 ส่วน คือ

      5.2.1 รังไข่ (ovary)

      5.2.2 อัณฑะ (testes)

      5.2.3 รก (placenta)

เรามาเริ่มศึกษารายละเอียดของอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเพศแต่ละชนิดกันดีกว่า