ติดต่อเรา

อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์
     สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-2441-9729
     สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ : 0-2441-9734
     โทรศัพท์มือถือ : 08-6320-5925
      โทรสาร : 0-2441-0479

อาคารปัญญาพิพัฒน์ 
      โทรศัพท์ : 0-2441-9723

E-mail สถาบัน :  directil@mahidol.ac.th
E-mail สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ : ikit.muil@gmail.com
E-mail งานสารบรรณ : saraban-il@mahidol.ac.th

พิกัด GPS : 13.791526,100.323966

LINE @

QR_line

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ/สอบถาม

3,843 views since 16 August 2018