เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เข้ารับรางวัล การประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมพิธีเปิด “กองทุนมหิดลยั่งยืน” ในงาน MU Endowment Kick-off Day วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี วันที่ 6 ธันวาคม 2566

✅ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ กิจกรรม STEM โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” โรงเรียนสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

TIKTOK IL
จุลสารนวัตกรรม
100,778 views since 16 August 2018