สถานที่ตั้ง

อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์
สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-2441-9729
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ : 0-2441-9734
โทรศัพท์มือถือ : 08-6320-5925
โทรสาร : 0-2441-0479

อาคารปัญญาพิพัฒน์
โทรศัพท์ : 0-2441-9723

พิกัด GPS : 13.791526,100.323966

514 views since 16 August 2018