การเปลี่ยนรูปของพลังงานสามารถนำมา ใช้ในการเก็บอาหารให้เย็นได้ ซึ่งฟังดู น่าประหลาดไหม (เชื่อว่าหลายคน กำลังนึกถึงตู้เย็น) ทุกคนทราบดีว่าความร้อน จะไหลจากที่ร้อนไปยังที่เย็น และไม่ไหลในทางกลับกัน ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราจะเก็บอาหาร ให้เย็นได้อย่างไร