ความจุความร้อนจำเพาะ ของสารใดๆ คือปริมาณความร้อน ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร

            คุณคิดว่า ทราย กับ น้ำ อันไหนมีความจุความร้อนจำเพาะ มากกว่ากัน ?