- ต่อมหมวกไตอยู่ที่ไหน

      - ต่อมหมวกไตแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

      - ต่อมหมวกไตทำหน้าที่อะไร

      - ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตมีอะไรบ้าง

      - ถ้าขาดหรือมีฮอร์โมนมากเกินไปจะเป็นอย่างไร

 

เรามาศึกษรายละเอียดเกี่ยวกับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตกันดีกว่า

      1. ต่อมหมวกไตอยู่ที่ไหน

       2. ต่อมหมวกไตส่วนนอกหรืออะดรีนัลคอร์เทกซ์

       - ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์

      -  ฮอร์โมนมินเนอราโลคอร์ติคอยด์

      -  ฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจน

       3. ต่อมหมวกไตส่วนใน