1. ไทรอยด์ฮอร์โมนมีอะไรบ้าง?

        2. ไทรอยด์ฮอร์โมนทำหน้าที่อะไร?

        3. อาหารอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของไทรอยด์ฮอร์โมน

        4. การออกฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมนทำอย่างไร

        5. ถ้าฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติจะเป็นอันตรายอย่างไร?

        

เรามาศึกษรายละเอียดเกี่ยวกับฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์กันดีกว่า

       1. ตำแหน่งของต่อมไทรอยด์

       2. ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์

       3. ขบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์

       4. กลไกการออกฤทธิ์

       5. การควบคุมการหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน

       6.หน้าที่ของไทรอกซินและไทรไอโอโดไทโรนิน

       7. ความผิดปกติของฮอร์โมน

       8. คอพอก

       9. แคลซิโทนิน