โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 27 กันยายน 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับน้อง ๆ และคณาจารย์ สำหรับกิจกรรมในการอบรมในวันนี้ วิทยากรและทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และเทคนิคที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ แฝงด้วยความน่าตื่นเต้น และสนุกสนาน ไว้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จมลอยคอยพิสูจน์ และ ความสวยวัดได้ไหม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมจมลอยคอยพิสูจน์ สร้างเรือที่จะบรรทุกของได้มากที่สุดโดยไม่จม

กิจกรรมความสวยวัดได้ไหม

 

Views : 32
Please follow and like us: