โครงการ “บริการวิชาการสู่ชมชน กับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) วันที่ 20 กันยายน 2566

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ […]

Continue Reading

วิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ คุยกับลูกแบบผูกใจ “สมองกับการรับรู้…สู่ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกัน” โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

Continue Reading