สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เรื่อง “อยู่อย่างไรในสถานกาณ์โควิด-19 ธรรมาภิบาลเรื่องความเสมอภาคการรับสวัสดิการกับการรับวัคซีน”

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมกา […]

Continue Reading