ต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัด Road Show 21 มิถุนายน 2562

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม […]

Continue Reading

วิทยากรโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 14-15 มิถุนายน 2562

ทีมวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ […]

Continue Reading

ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการ Mahidol Student-Alumni stay connected 13-15 มิถุนายน 2562

ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน และคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม ผู้แทนสถา […]

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน 13 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading