โครงการอบรม ”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ออกไปจัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ในกิจกรรม ยอแซฟวิชาการ 2018 สำหรับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น จมลอยคอยพิสูจน์ , การทดสอบไอโอดีน , ใครคือคนร้ายกันนะ , Robotic hand , Golden ratio  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

Views : 20
Please follow and like us: