การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2563

โอกาสมาถึงแล้ว! ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ป […]

Continue Reading

จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 73 – นวัตกรรมจากสถาบัน เรื่อง การพัฒนาชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมชุดกิจกรรมปฏิบัติการ หัวข้อ เกียร์ สำหรับค่ายหุ่นยนต์แบบกลับด้าน

การพัฒนาชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมชุดกิจกรรมปฏิบัติ […]

Continue Reading