โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)” รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2564

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเช […]

Continue Reading