วิทยากรโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 14-15 มิถุนายน 2562

ทีมวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ […]

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน 13 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 มิ.ย. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading