โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง” ณ ม.ศรีปทุม 15-16 ตุลาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

ทีมวิทยากร IL จัด Workshop “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” ในนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2-4 ตุลาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิ […]

Continue Reading