เหรียญทอง และเหรียญเงิน กีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ เจ้าหน้าที่ระบบ […]

Continue Reading

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

เข้าร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาระบบกำกับติดตามการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

นางสาวพิชามญชุ์ กาหลง นักวิชาการพัสดุ (ผู้เชี่ยวชาญ) สถ […]

Continue Reading