พิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย […]

Continue Reading

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนร […]

Continue Reading

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทีมบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัย […]

Continue Reading