Forum

การรู้สารสนเทศและบร...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การรู้สารสนเทศและบริบททางวัฒนธรรม: ความเข้าใจของผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวจีนเกี่ยวกับสิทธิอำนาจทางสารสนเทศ

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
207 เข้าชม
(@anuwat)
Eminent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 21
หัวข้อเริ่มต้น  

แปลจากสาระสังเขปของ Crist, E., & Popa, D. (2020). Information literacy and cultural context: Chinese English language learners' understandings of information authority. College & Research Libraries, 81, 646-661. https://doi.org/10.5860/crl.81.4.646

นักศึกษานานาชาติชาวจีนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อย ๆ และบรรณารักษ์ต้องคำนึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม สังคมการเมือง และภาษาศาสตร์ของพวกเขาในการสอนการรู้สารสนเทศ การศึกษาเชิงสำรวจนี้ตรวจสอบว่านักศึกษานานาชาติชาวจีนในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาอธิบาย เข้าใจ และแปลความแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศอย่างสิทธิอำนาจอย่างไรผ่านภาพตัวแทนเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อค้นพบของการศึกษานี้ขยายขอบเขตการใช้ภาพตัวแทนในฐานะเครื่องมือวิจัยในวงการบรรณารักษ์อุดมศึกษาและช่วยให้บรรณารักษ์ป้องกันการสอนการรู้สารสนเทศแบบไม่ยืดหยุ่นโดยต่อยอดบนความเข้าใจทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติด้านการรู้สารสนเทศที่นักศึกษามีอยู่ก่อนเรียน


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,913 views since 16 August 2018