Forum

การใช้ตัวแบบธุรกิจแ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การใช้ตัวแบบธุรกิจแบบเปิดให้เข้าถึงในการตีพิมพ์วารสารทางวิทยาศาสตร์: การศึกษาข้ามสาขาวิชา

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
187 เข้าชม
(@anuwat)
Eminent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 21
หัวข้อเริ่มต้น  

แปลจากสาระสังเขปของ Bjork, B.-C., & Korkeamaki, T. (2020). Adoption of the open access business model in scientific journal publishing: A cross-disciplinary study. College & Research Libraries, 81, 1080-1094. https://doi.org/10.5860/crl.81.7.1080

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์วารสารทางวิทยาศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การเผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ แต่ตัวแบบธุรกิจแบบให้ผู้อ่านเป็นคนจ่ายยังคงครองตลาด การตีพิมพ์แบบเปิดให้เข้าถึง (Open Access: OA) ซึ่งบทความต่าง ๆ สามารถอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มอย่างเชื่องช้าเป็นเกือบร้อยละ 20 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ผู้ผลักดันหลายคนได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การเติบโตของ OA ยังไม่เสมอกันระหว่างศาสตร์แขนงต่าง ๆ ผู้เขียนรายงานส่วนแบ่งการตลาดของ OA ใน 18 สาขาวิชาตามการจำแนกของ Scopus ซึ่งมีตั้งแต่ร้อยละ 27 (เกษตรกรรม) ไปจนถึงร้อยละ 7 (ธุรกิจ) ความแตกต่างยิ่งชัดเจนขึ้นสำหรับวารสารที่ตีพิมพ์ใน 4 ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการตีพิมพ์ทางวิชาการเชิงพาณิชย์ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) ผู้เขียนนำเสนอการพัฒนาที่แตกต่างกันใน 6 สาขาวิชา ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ความกดดันจากแหล่งทุนวิจัย และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการสื่อสารงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาอาจใช้เป็นคำอธิบายสำหรับความแตกต่างที่พบได้


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,910 views since 16 August 2018