Forum

ความเชื่อถือได้ของข...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ความเชื่อถือได้ของข่าว: การปรับใช้และการทดสอบการประเมินการให้คุณค่าแหล่งข้อมูลในการหนังสือพิมพ์

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
170 เข้าชม
(@anuwat)
Eminent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 21
หัวข้อเริ่มต้น  

แปลจากสาระสังเขปของ Bobkowski, P. S., & Younger, K. (2020). News credibility: adapting and testing a source evaluation assessment in journalism. College & Research Libraries, 81, 822-843. https://doi.org/10.5860/crl.81.5.822

บทความนี้อภิปรายการพัฒนาการประเมินการให้คุณค่าแหล่งข้อมูล และนำเสนอผลของการใช้เครื่องมือนี้ในวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาการหนังสือพิมพ์ การประเมินนี้พัฒนาโดยใช้มุมมองจุดเปลี่ยนผันทางความคิด กรอบแนวคิด "สิทธิอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและขึ้นกับบริบท" และเกณฑ์การให้คะแนนการให้คุณค่าแหล่งข้อมูล ผลการประเมินกลางภาคแสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้คุณค่าแหล่งข้อมูลโดยขาดหลักฐานและใช้ถ้อยคำแบบพอเป็นพิธี ผลการประเมินปลายภาคแสดงให้เห็นว่านักศึกษาใช้ตัวบ่งชี้สิทธิอำนาจมากขึ้นและใช้หลักฐานบ่อยขึ้น การประเมินนี้สามารถวัดการให้คุณค่าแหล่งข้อมูลของนักศึกษาได้ไม่จำกัดสาขาวิชา


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,913 views since 16 August 2018