Forum

ถอดบทเรียนกิจกรรมแล...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจเกณฑ์ TQA ผ่านบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล” (3)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Reactions
317 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

Leadership (หมวด 1 การนำองค์กร)

การนำองค์กร เกณฑ์จะถามถึงวิธีการปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูง ชี้นำ และทำให้องค์กรมีความยั่งยืน และยังถามถึงการกำกับดูแลองค์กร รวมทั้งวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม และวิธีการที่องค์กรใช้ในการทำประโยชน์ให้สังคม โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

 • Lead คือ ผู้นำ คณะผู้บริหาร
 • Action คือ การปฏิบัติตนของคณะผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึง
  • ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตมตามกฎหมายและจริยธรรม
  • การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ
  • การที่มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร การติดตามงาน
 • Communicate คือ การสื่อสารกับบุคลากร ลูกค้า พันธมิตร เพื่อสร้างความผูกพัน และให้เกิดความเชื่อเดียวกัน
 • Governance คือ ระบบกำกับติดตามดูแลองค์กร คณะผู้บริหารต้องมีความชัดเจน
 • Legal & Ethics คือ กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ จะต้องมีการกำกับดูแลในส่วนนี้

Societal Contribution คือ องค์กรส่งมอบอะไรให้กับสังคม ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยจะต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชนว่า ชุมชนต้องการอะไร เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบการส่งมอบต่อไป

Strategy (หมวด 2 กลยุทธ์)

กลยุทธ์ เกณฑ์จะถามถึงวิธีการในการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

 • Strategy Development คือ กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ ต้องมี วิสัยทัศน์ก่อนเพื่อมาหาวิธีการมุ่งไปสู่ความฝันร่วมกัน
 • Strategic Objective คือ การกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ สรรถนะหลักขององค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์
 • Innovation คือ กำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์อะไรบ้าง เลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์โดยผ่านการใช้เครื่องมือ Intelligent Risk ที่ประเมินอย่างรอบด้าน ใช้หลักการ “High Risk High Return” และมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ
 • เป้าประสงค์ ควรมีการตั้งโครงการ (Flagship Project) เพื่อเป็นเรือธงในระยะสั้น (1 – 3 ปี) ที่จะมุ่งไปสู่ความจุดมุ่งหมาย และเมื่อทำสำเร็จจะผลักให้เป็นงานประจำ (Routine)
 • Action Plan คือ แผนปฏิบัติการที่พัฒนาและการถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรและทรัพยากร
 • Measure คือ ตัววัดที่บ่งบอกถึงความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
 • Modification คือ การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเมื่อสถานการณ์บังคับและนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว

   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,217,855 views since 16 August 2018