Forum

ถอดบทเรียนโครงการอบ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to create your own effective IDP” รุ่นที่ 2 (3)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Reactions
405 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

IDP Process ดำเนินการด้วยการ Prioritize Competency Gap โดยมีวิธีการดังนี้

 • หา Gap คือ สามารถกำหนดว่า Competency ที่มีผลการประเมินต่ำกว่า ร้อยละ 80
 • พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเรื่อง Competency (CC/MC/FC) ที่ผู้รับการพัฒนายังมี Gap
 • กรณีไม่มี Gap ให้เลือก Competency ที่ต้องการเสริมจุดแข็งแทน
 • พิจารณาร่วมกันว่าจะเลือก Gap ตัวใด (1 – 2 Competency) โดยสามารถพิจารณาจาก
  • ตอบโจทย์ KPI ที่ได้รับมอบหมายในปีนั้น ๆ
  • ตอบโจทย์ Action Plan
  • ตรงกับ Focus ของส่วนงาน หรือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้มากสุด
  • จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากร
  • Career Aspiration
 • เลือกการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ตามการเรียนรู้แบบ 70:20:10
 • ผู้รับการพัฒนานำ IDP ที่จัดทำไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อพิจารณาร่วมกันถึง (What, When, Where, Who, How, How much) เช่น
  • เรื่องที่จะพัฒนา
  • รูปแบบการพัฒนา
  • ระยะเวลา
  • วิธีการติดตามผล
  • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ผู้พัฒนาคือใคร (Role Model, Coach, Mentor)
  • งบประมาณ
 • ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ IDP
 • ผู้รับการพัฒนาลงปฏิบัติตาม IDP ที่ตกลงไว้

การเรียนรู้แบบ 70:20:10 คืออะไร

     การเรียนรู้แบบ 70:20:10 ไม่ใช่สัดส่วนระยะเวลาหรือสัดส่วนของประเภทการพัฒนาแต่ละรูปแบบ แต่คือ การจัดหมวดหมู่วิธีการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ และทุกวิชาชีพสามารถจัดหมวดหมู่ได้ คือ จากการลงมือ (70) ผ่านการเรียนรู้จากผู้อื่น (20) และจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางแบบ Classroom/E-Learning (10)

     การเรียนรู้แบบ 70:20:10 เน้น Context ดังนั้นการเรียนรู้มักเกิดที่ทำงาน (Learning at workplace)

"การเรียนรู้ที่ดีควรเป็นแบบผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ (Blended Learning)"

 


   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,224,515 views since 16 August 2018