Forum

ถอดบทเรียนโครงการอบ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to create your own effective IDP” รุ่นที่ 2 (5)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
481 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

วิธีการการกำกับดูแล ติดตามและการพัฒนา IDP (1)

 • Self-Learning= การพูดคุยระหว่างผู้เรียนกับผู้บังคับบัญชา ก่อนและหลังการเรียนรู้, การถ่ายทอดความรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ, ผลการทดสอบหลังเรียน (สำหรับ Classroom) 
 • Conference/Forum= การพูดคุยระหว่างผู้เรียนกับผู้บังคับบัญชา ก่อนและหลังการเรียนรู้, การถ่ายทอดความรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ, ผลการทดสอบหลังเรียน (สำหรับ Classroom) 
 • Classroom/Virtual classroom= การพูดคุยระหว่างผู้เรียนกับผู้บังคับบัญชา ก่อนและหลังการเรียนรู้, การถ่ายทอดความรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ, ผลการทดสอบหลังเรียน (สำหรับ Classroom) 
 • Site Visit= การถ่ายทอดความรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ, การนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • Networking= การนำประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างสัมพันธภาพมาใช้ในงาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 • Job Shadowing= Feedback จาก Role Model
 • Being Coachee= Feedback จาก Coach, คุณภาพของงานหลังที่ได้รับการ Coach/Consult ไปแล้ว
 • Consulting with SME= Feedback จาก Coach, คุณภาพของงานหลังที่ได้รับการ Coach/Consult ไปแล้ว
 • Being Coach =Feedback จาก Coachee หรือน้องเลี้ยง
 • Being Consultant=Feedback จาก ผู้รับคำปรึกษา
 • Mentoring=Feedback จาก น้องเลี้ยง

   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,913 views since 16 August 2018