Forum

ถอดบทเรียนโครงการอบ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ถอดบทเรียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to create your own effective IDP” รุ่นที่ 2 (6)

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
283 เข้าชม
(@anongnat-patthanasaksiri)
Trusted Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 25
หัวข้อเริ่มต้น  

วิธีการการกำกับดูแล ติดตามและการพัฒนา IDP (2)

  • OJT= คุณภาพของงานหลังจากผ่านการ OJT, ผลการทดสอบ Skills (ถ้ามี)
  • Instructor= ผลการเรียนรู้ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร ด้านเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอด
  • Assignment= Feedback จากทีม หรือจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา, คุณภาพของงาน
  • Job Rotation= การนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  • Benchmarking= การถ่ายทอดความรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษาได้รับมาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ, การนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

   
อ้างอิง
แท็กหัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,915 views since 16 August 2018