Forum

แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

MOOC (Massive Open Online Course)

3 โพสต์
3 ผู้ใช้
0 Reactions
4,128 เข้าชม
IL Admin
(@il-admin)
Reputable Member Admin
เข้าร่วม: 6 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 134
หัวข้อเริ่มต้น  

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากอาจารย์มหาวิทยาลัยวันธรรมดาฯ ได้ถูกมอบหมายจากที่ทำงานว่าให้เขียนบทความออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้อื่นอย่างน้อยเดือนละ 1 บทความ จริงๆ ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดี เพราะปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยวันธรรมดาฯ ถนัดแต่โพสรูปซะเป็นส่วนใหญ่ (ฮา...) เอาเป็นว่าจากการพินิจพิเคราะห์แล้ว เลยตัดสินใจว่าจะเขียนเกี่ยวกับงานที่ตัวเองได้กระทำในแต่ละเดือนละกันเนอะ (เดือนหนึ่งมีตั้งสามสิบวันแหนะ มาดูกันว่าทำอะไรบ้าง) โดยเลือกมาสักหนึ่งงาน เพื่อบอกเล่าให้ทุกคนฟังละกันนะคะ

          ในเดือน กรกฏาคม ปีนี้ หมดไปอย่างบ้าคลั่งด้วยการที่ผู้เขียนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงาน MOOC ที่ผู้เขียนได้รับทุน “โครงการพัฒนารายวิชา/บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC (ปีการศึกษา 2560)” จากกองบริการการศึกษามา โดยผู้เขียนเองนั้นรับผิดชอบทำรายวิชา “หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)” (อย่าลืมเข้าไปชมกันนะคะ ^^) เรียกได้ว่างานนี้ทำกันหนักหน่วงขนาดที่ว่าผู้เขียนมีแนวโน้มต้องกลับไปเริ่มต้นรักษาด้านการนอนหลับใหม่กันเลยทีเดียว 

          ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า MOOC (ออกเสียงว่า “มูค”) ที่คนส่วนใหญ่เขาเรียกกันนั้นมัน คือ อะไร มีที่มาอย่างไรและมีความสำคัญมากขนาดไหน แล้วจะทราบว่าทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยวันธรรมดาฯ จึงสนใจรูปแบบการเรียนรู้ระบบเปิดสำหรับมหาชน หรือ MOOC มากขนาดนี้ค่ะ

MOOC คือ อะไร??? 

MOOC (Massive Open Online Course) หรือ การเรียนการสอนระบบเปิดสำหรับมหาชน คือ รูปแบบของการนำเสนอบทเรียนในวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยให้ผู้เรียนลงทะเบียนและเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และเว็บแอพ-พลิเคชั่น โดยเนื้อหาที่นำเสนอใน MOOC นั้นเป็นการเน้นโดยตรงไปที่การสอนสำหรับคนกลุ่มใหญ่ ไม่เจาะจงเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ต้องวิเคราะห์ผู้เรียนรายคน และ MOOC ก็ไม่ใช่รูปแบบการบรรยายแบบการเรียนรวมที่มีผู้เข้าฟังบรรยายจำนวนมากแต่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันเลย แนวทางของ MOOC จะว่าไปแล้วมีความใกล้เคียงกับ E-Learning ซึ่งแต่เดิมนั้น E-Learning ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล แล้วจึงค่อยปรับสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ (Learning Media) ให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Publishing เช่น PDF, PowerPoint, Social Media Channels ไปจนถึงไฟล์ Videos Streaming หรือ Video Tutorials บน YouTube แต่การทำ E-Learning นั้นยังติดอยู่ในกรอบของสถาบัน หรือผู้สอนอยู่ทางเดียว นั่นคือจะมีแค่นักเรียนในสถาบันที่เรียนอยู่จะรู้จักช่องทางการเข้าถึง E-Learning เฉพาะในสถาบันของตนเพียงแค่นั้น จึงมีการเกิดไอเดียในการรวมระบบของการนำรายวิชาต่างๆ จากผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิในสถาบันชั้นนำ หรือสถาบันการศึกษาที่ขึ้นชื่อในศาสตร์แขนงเฉพาะต่างๆ มารวมตัวกันเปิดสอนบนออนไลน์โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ฟรีขึ้น!!!

ทั้งนี้ โดยรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบออนไลน์บน MOOC จะไม่จำกัดจำนวนของผู้เรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา)  เพื่อเน้นการเข้าถึงที่สะดวกผ่านเว็บไซต์ทั้งบนคอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาแบบเสรีที่ใครๆ ก็เรียนได้ เป็นการยกเครื่องรูปแบบการเรียนการสอนให้สูงกว่ารูปแบบ E-Learning หรือการเรียนการสอนทางไกลแบบเก่าให้อยู่ในรูปของระบบเปิดแบบไม่แสวงหาผลกำไร (แต่บางที่ก็มีการแสวงหาผลกำไร เช่น ค่าสมัครเพื่อรับใบประกาศ เป็นต้น) ในปัจจุบัน MOOC ที่ได้รับความนิยมมากนั้นประกอบไปด้วย EdX หรือ MOOC.org (ของ Google), Coursera, ITunesU, Udemy และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

Thai MOOC คืออะไร???

สำหรับประเทศไทยนั้น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด หรือ Thai-MOOC เป็นโครงการภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ชื่อแผนงานที่ 3 “การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขึ้น และเป็นแกนนำในการพัฒนาระบบกลางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ หรือ Thai MOOC ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) และทำการเปิดตัว Thai MOOC อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคม 2560

โดยลักษณะการทำงานนั้น แต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (หน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและประสานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

Thai MOOC เหมาะสำหรับใครบ้าง???

Thai MOOC เป็นการศึกษาแบบเปิดสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ประชาชน ทุกกลุ่ม ทั้งในวัยทำงานจนถึงผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วก็สามารถเรียน Thai MOOC เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพ หรือจะเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองก็ได้

(แหล่งที่มา: http://web.sut.ac.th/hednet-nel/wp/wp-content/uploads/2016/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94Thai-MOOC-2.pdf)

มีอะไรให้เรียนใน Thai MOOC และเรียนแล้วจะได้อะไร???

ปัจจุบันรายวิชาที่มีให้บริการใน Thai MOOC  มีอยู่มากมายหลากหลายสาขา ทั้งรายวิชาที่เปิดทำการสอนในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัย รายวิชาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพต่างๆ รายวิชาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต รายวิชาความรู้เพื่อการทำงานหรือพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รายวิชาด้านสังคม เช่น การพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิต และการใช้ภาษาต่างๆ เป็นต้น

การเรียนใน Thai MOOC สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ลักษณะที่เป็น cMOOC คือ มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนซึ่งจะเรียนเมื่อไหร่หรือนานเท่าไหร่ก็ได้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่มักเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนไม่ได้ต้องการนำผลการเรียนไปใช้ต่อแต่อย่างใด เป็นรายวิชาที่ผู้เรียนเรียนเพื่อรู้ตามความสนใจเท่านั้น กับ
  2. xMOOC คือ รายวิชาที่มีกรอบระยะเวลาในการเรียนที่ชัดเจน เหมือนการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องการเก็บประวัติและผลการเรียนไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการเทียบโอนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นหน่วยกิตในการเรียนหลักสูตรปกติของตัวเอง หรือเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ (วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพเภสัชกร ฯลฯ) หรือเพื่อการสมัครงาน เป็นต้น

หากสนใจเรียนสามารถติดตามได้ที่ไหน???

(แหล่งที่มา: www.thaimooc.org)

Thai MOOC ใช้แพลตฟอร์มของ EdX ที่มีคุณภาพและใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับสากล ผู้สนใจสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.thaimooc.org เพื่อลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ เนื้อหาการเรียนแบ่งออกเป็นบทคล้ายกับ E-learning ทั่วไป โดยเน้นสื่อประเภทวิดีโอเป็นหลัก มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายโต้ตอบกันผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไของค์ความรู้ในรายวิชานั้นๆ ลงใน Wikipedia เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน และติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้หากใครสนใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงเรียนวิชาไหน ก็ขอฝากรายวิชา “หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)” ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวันธรรม ชาวนาวันหยุด (คาดว่าจะ online ช่วงเดือนมกราคม 2562) ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ

(แหล่งที่มา: https://muxdev.mahidol.ac.th/dashboard)

References:

https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/332/Thai-MOOC-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99

http://web.sut.ac.th/hednet-nel/wp/wp-content/uploads/2016/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94Thai-MOOC-2.pdf

https://thaimooc.org/#

https://www.digitalagemag.com/moocs-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5/

 

 

เรื่องโดย ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล


   
อ้างอิง
(@โจ)
New Member
เข้าร่วม: 3 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 1
 

MOOC กับ MOOCs เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ


   
ตอบอ้างอิง
(@iladmin)
Reputable Member Admin
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 110
 

น่าจะเหมือนกันนะครับ


   
ตอบอ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,217,855 views since 16 August 2018