โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง” ณ ม.ศรีปทุม 15-16 ตุลาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนร […]

Continue Reading

ทีมวิทยากร IL จัด Workshop “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” ในนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ […]

Continue Reading

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทีมบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัย […]

Continue Reading