เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.ขจรเกียรติพัฒนา และ รร.ขจรเกียรติถลาง 15 กรกฎาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Continue Reading

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาก […]

Continue Reading

เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.ยอแซฟอุปภัมภ์ 3-4 กรกฎาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Continue Reading