โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม AI)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading