เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.ขจรเกียรติพัฒนา และ รร.ขจรเกียรติถลาง 15 กรกฎาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Continue Reading

เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.ยอแซฟอุปภัมภ์ 3-4 กรกฎาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Continue Reading