โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง” ณ ม.ศรีปทุม 15-16 ตุลาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

พิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย […]

Continue Reading

ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนร […]

Continue Reading

ทีมวิทยากร IL จัด Workshop “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” ในนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ […]

Continue Reading