วิธีการ Upload รูปภาพเพื่อนำไปแสดงผลใน webboard

ไม่มีหมวดหมู่

ในหน้า upload ทำการเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ Upload โดยขนาดรูปภาพต้องไม่เกิน 2 MB และไฟล์รูปเป็นนามสกุล .jpg และ .png เท่านั้น

เมื่อทำการ upload เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมี URL ของรูปภาพปรากฎขึ้น ให้ทำการ copy URL ไปใส่ในหน้า webboard ที่ต้องการ

เมื่อใส่ URL ใน ช่องข้อความแล้วรูปภาพจะยังไม่แสดงผล รูปภาพจะแสดงผมเมื่อทำการกดบันทึกข้อมูล (Add Topic,Add Reply)

Views : 413
Please follow and like us: