ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง รับรางวัลผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี (Young Technologist Award,2018) วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี จากทางมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นเกียรติในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (Young Technologist Award,2018) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก , อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

Views : 269 views