ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

บุุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 โดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป และร่วมพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 89 views