รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประกาศ

        หากคุณต้องการผู้นำทางด้านการศึกษา นวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ครูผู้สอนและนักการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตัวอย่างรายวิชาของหลักสูตร อาทิ ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทางสะเต็มศึกษา และวิชาที่น่าสนใจอีกมาก!
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-apply/
**ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท: https://bit.ly/3IdmMkl
รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก: http://bit.ly/3xasnl5
ติดต่อสอบถามโทร 02-441-9729
หรือ ติดต่อประธานหลักสูตร ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย namkang.sri@mahidol.edu

ติดตามข่าวสารได้ที่
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Education.MUIL
เว็บไซต์หลักสูตร https://il.mahidol.ac.th/education

Views : 83 views