ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรายงานตัวผู้ได้รับทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดคลิ๊ก Please follow and like us:

Continue Reading

เอกสารประกอบสัญญาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดคลิ๊ก Please follow and like us:

Continue Reading