จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 73 – นวัตกรรมจากสถาบัน เรื่อง การพัฒนาชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมชุดกิจกรรมปฏิบัติการ หัวข้อ เกียร์ สำหรับค่ายหุ่นยนต์แบบกลับด้าน

การพัฒนาชุดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมชุดกิจกรรมปฏิบัติ […]

Continue Reading