โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” วันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้ลงทะเบียน ตารางการฝึกอบร […]

Continue Reading