โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” 3-4 สิงหาคม 2563

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์”

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้ลงทะเบียน ตารางการฝึกอบร […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโค้ด: การเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3” (Kid Code: Unplugged Coding for Primary Students 3)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน http://www.y […]

Continue Reading