กิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 วันที่ 2 ธันวาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยความร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมดังนี้ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย), ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคุณโชติกา อุตสาหจิต รองประธานกลุ่มบริษัท บันลือกรุ๊ป จำกัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน สังคมแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะด้าน Coding ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน โดยใช้ทรัพยากรจาก Code.org และ Codingthailand.org ซึ่งมีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ Face-to-Face แล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมเขียน Code จากทางบ้านผ่านการร่วมชมทาง Facebook live อีกด้วย อีกทั้งยังมีการเข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Skype จากคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ และจาก ฮ่องกง อีกด้วย

Views : 26
Please follow and like us: