การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2563

ข่าวประกาศ

โอกาสมาถึงแล้ว! ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 จำนวน 50 ทุน! (ทุนในประเทศ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาโททางการสอน รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400 บาท/ปี/คน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.30 น.)
สมัครออนไลน์ผ่านทาง  >> https://link.buu.ac.th/kru2563

เอกสารประกอบการสมัคร >> https://bit.ly/3JvClDZ
รายละเอียดหลักสูตร >> https://bit.ly/3WfMts3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด เพื่อเป็นผู้นำด้านการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่สังคมและความเป็นเลิศในระดับสากล

☎️ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตร
โทร 02-441-9729
อีเมล์ namkang.sri@mahidol.edu

Views : 32 views